Osobní kontakt
                 cz
                 +49-9546-9223-649
                 Po?tovní adresa
                 Thomann GmbH
                 Treppendorf
                 Hans-Thomann-Stra?e 1
                 96138, Burgebrach, Germany
                 Provozní doba
                 Máme otev?eno!
                 • Pátek 9:30–18:30
                 • Sobota 9:30–16:00
                 • Pondělí 9:30–18:30
                 • útery 9:30–18:30
                 • St?eda 9:30–18:30
                 • ?tvrtek 9:30–18:30
                 Informace o spole?nosti
                 • Zalo?eno
                 • Leden 1954
                 • Struktura firmy
                 • GmbH
                 • Jednatel
                 • Hans Thomann
                 • DI?
                 • DE 257375233

                 Nejvy??í zabezpe?ení plateb

                 P?i práci s Va?imi daty ctí Thomann ve?keré zásady absolutní bezpe?nosti a d?věrnosti. Adresu a informace o kreditní kartě nám zasíláte p?es zabezpe?eny server, a tak k nim má p?ístup pouze ?lověk, se kterym ?e?íte Va?i objednávku a webmaster. Pokud máte na vědomí následující, neskytají nákupy online skoro ?ádná rizika:
                 Bezpe?ené platební metody
                 Zabezpe?eny server

                 Zabezpe?eny server

                 P?i ka?dém nákupu kdekoli na internetu se p?ed odesláním citlivych dat (t?eba ?íslo Va?í kreditní karty) p?esvěd?te, ?e je dany server zabezpe?eny. Thomann u? od roku 1998 pou?ívá zabezpe?ené servery, které data p?ed odesláním ?ifrují.

                 Zvědavci

                 Zvědavci

                 Ka?dá informace, která neodejde p?es zabezpe?eny server, putuje internetem neza?ifrovaná. Existuje v?ak jen několik málo p?ípad?, kdy se k takové informaci někdo dostane a vyu?ije ji. Mnohem ?astěji se ale stává t?eba to, ?e zvídaví zaměstnanci Va?eho poskytovatele internetu nebo t?eba kolega v práci bez obav slídí ve Va?ich emailech.

                 Serióznost

                 Serióznost

                 Existují stovky internetovych obchod?, které nemají ani sklad, ani nejsou autorizovanymi dealery, nato? pak aby měly dohody s oficiálními dodavateli. Thomann GmbH je rodinny podnik zalo?eny v roce 1954 a skladem má k okam?itému odeslání p?ipraveno p?es 80.000 polo?ek.

                 Reference

                 Reference

                 Na internetu existuje rovně? velky po?et stránek, kde zjistíte, zda má dany prodejce dobrou pověst, nebo ne. Na portálech jako t?eba dooyoo nebo ciao! samoz?ejmě najdete p?ípady nefér zpětné vazby nebo neopodstatněné sebechvály, obecně tu ale získáte dobry p?ehled o oblasti, která Vás zajímá. Obchod Thomann je pravidelně hodnocen velice dob?e, a díky tomu jsme u? léta jedni?kou pro hudebníky z celé Evropy.

                 Linka pro Va?e po?adavky ohledně plateb

                 Vá? názor Na?li jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

                 Tě?íme se na Va?i zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vy?e?íme.

                 奶茶视频