Osobní kontakt
                 cz
                 +49-9546-9223-649
                 Po?tovní adresa
                 Thomann GmbH
                 Treppendorf
                 Hans-Thomann-Stra?e 1
                 96138, Burgebrach, Germany
                 Provozní doba
                 Máme otev?eno!
                 • St?eda 9:30–18:30
                 • ?tvrtek 9:30–18:30
                 • Pátek 9:30–18:30
                 • Sobota 9:30–16:00
                 • Pondělí 9:30–18:30
                 • útery 9:30–18:30
                 Informace o spole?nosti
                 • Zalo?eno
                 • Leden 1954
                 • Struktura firmy
                 • GmbH
                 • Jednatel
                 • Hans Thomann
                 • DI?
                 • DE 257375233

                 PLEK servis

                 Hledání nejlep?ího p?ístroje pro individuální nastavení elektrickych, akustickych kytar a baskytar nás zavedl k p?ístroji PLEK. Po?íta?em ?ízeny p?ístroj PLEK mě?í a opracovává kytary p?i nata?enych strunách (tedy p?i reálních herních podmínkách) a umo?ňuje tak perfektní vyrovnání pra?c? na hmatníku, kobylky a nastavení vy?ky strun. V mnoha p?ípadech je mo?né se díky p?ístroji PLEK vyhnout jinak nutné a drahé vyměně pra?c?.
                 Kromě zvuku je rozhodujícím kritériem nepochybně také dobra hratelnost. Co ale dělat, kdy? u? se na Va?i kytaru po ur?itém ?ase nedá hrát tak snadno jako na za?átku? ?asto jsou p?i?inou ohrané pra?ce, nerovnosti na kobylce a hmatníku nebo ?patné nastavení zak?ivení krku a polohy strun. V takovém p?ípadě m??e pomoci ná? kytarovy servis. Tym pracuje v moderních a plně vybavenych dílnách v na?em novém servisním centru. Vedle lakovny máme k dispozici také p?ístroj PLEK, abychom mohli splnit p?ání na?ich zákazník?.

                 Ná? PLEK servis - srovnání

                  
                 ?asto se p?i-ob-jed-nává
                 Ná? tip
                  
                 ?asto se p?iobjednává
                 Ná? tip
                 Vyrovnání pra?c?    
                 Le?tění pra?c?
                 Narovnání hmatníku        
                 Nové pra?ce        
                 Promě?ení krku
                 Nastavení táhla
                 Nová kobylka        
                 Nastavení vy?ky strun a ladění v oktávách
                 Vlastnosti
                 Vyměna pra?c?
                 Alpaka vs. nerez
                    
                    
                 Druh pra?ce
                 Jaky druh pra?ce mám?
                  
                    
                  
                  
                 59 €
                 K produktu
                 59 €
                 K produktu
                 199 €
                 K produktu
                 199 €
                 K produktu
                 381 €
                 K produktu
                 381 €
                 K produktu

                 Které p?ístroje je mo?né zpracovat na p?ístroji PLEK?

                 Na p?ístroji PLEK je mo?né upravit a individuálně nastavit v?echny strunné nástroje vybavené kovovymi pra?ci. Kromě elektrickych a akustickych kytar a baskytar to platí take pro mandolin, ?estistrunná banja a dobra.

                 Optimální vy?ka strun

                 „Co nejni??í, ani? by struna p?i hraní drn?ela“: Tuto větu by mohla z?ejmě podepsat vět?ina kytarist?. Jeliko? má ka?dy kytarista sv?j vlastní herní styl, jsou p?edstavy o optimální vy?ce strun velmi rozdílné. P?ístroj PLEK promě?í a koriguje nerovnosti ka?dého jednotlivého pra?ce s tolerancí 0,01 mm, tak aby struny nedrn?ely ani p?i velmi nízké poloze strun nebo aby tóny nezanikaly. V rámci precizní domluvy s Vámi m??e ná? tym optimalizovat vy?ku strun a tak i hratelnost Va?eho nástroje.

                 Vyplatí se to v?bec u mého nástroje?

                 Hodnota Va?eho nástroje se nedá definovat vylu?ně kupní cenou. P?ístroji PLEK je navíc jedno, kolik daná kytara nebo baskytara stála. Ná? PLEK servis m??e o?ivit Vá? stary oblíbeny nástroj, zrovna tak jako m??e vylep?it hratelnost nového nástroje. Pokud instrument dob?e zní, má solidní hardware a hlavně, pokud na Vá? nástroj rádi hrajete, pak m??ete uva?ovat o vyu?ití na?eho PLEK servisu.

                 Jak dopravit nástroj do firmy Thomann?

                 Nástroj m??ete poslat po?tou nebo p?ivézt osobně. Pro lep?í plánování si prosím domluvte p?edem termín.

                 Pokyny pro zásilku: Je vhodné p?ed odesláním trochu povolit struny a vlo?it nástroj do tvrdého obalu/kufru. Nezapomeňte vlo?it v?echny volné díly (nap?. kobylky) do kapsy obalu. Podlo?te hlavu nástroje měkkym materiálem (nap?. novinovym papírem nebo molitanem) a vlo?te poté kufr do vhodného kartonu.

                 Kdy dostanete nástroj zpět?

                 Zpravidla pot?ebuje ná? tym t?i pracovní dny (nepo?ítaje dobu dodání), aby nástroj pro?el p?ístrojem PLEK a bylo provedeno po?adované nastavení.
                 Nedávno nav?tívené
                 Thomann SP-120

                 Thomann SP-120 digital piano 73 light weighted keys, 12 sounds, 12 demo songs, 32 notes polyphony, layer mode, reverb, chorus, metronome, tempo, connection: headphone, USB Midi, USB Audio, Line Out (L/R), Sustain, incl. power supply, sustain pedal, music rest, usable...

                 Nedávno nav?tívené
                 Boss GT-1000CORE

                 Boss GT-1000CORE; Multi Effects Pedal for Electric Guitar & Bass; powerful and ultra-versatile; a complete guitar and bass processing experience available in a single stompbox with The full DSP capacity of the flagship GT-1000 in a compact format; state of...

                 (1)
                 Nedávno nav?tívené
                 Sennheiser HD 560S

                 Over-Ear Headphones Circumaural, Single-cable configuration, Lightweight design, Velour earpads, Open design, Max. SPL (sound pressure level): 110 dB (1 kHz, 1V), Impedance: 120 Ohm, Frequency response: 6-38,000 Hz, Total harmonic distortion (THD) at 1 kHz

                 (5)
                 Nedávno nav?tívené
                 DSM & Humboldt Simplifier Amp/Cab Simulator

                 DSM & Humboldt Simplifier Amp/Cab Simulator; Effects Pedal for Electric Guitar; Pre-Amp, Power-Amp and Cab-Simulator; Fully Analogue Pre-Amp with 3 Classic Voicings: AC-Brit (British Class A 2x12" Combo), American (American Blackface Combo)& MS Brit (British Stack); Zero Watt Stereo Power...

                 (2)
                 Nedávno nav?tívené
                 Behringer 182 Sequencer

                 Behringer 182 Sequencer; Eurorack Module; Analog Sequencer; two channels with 8 Steps each; channels can be used in series for 16 Steps; number of steps selectable from 1-8 Steps; Start/Stop switch; manual controls for Tempo, Gate time and Delay (Portamento);...

                 (1)
                 Nedávno nav?tívené
                 M-Audio Keystation 88 MK3

                 M-Audio Keystation 88 MK3; USB-MIDI Controller; 88 semi-weighted full-size keys with velocity sensitivity;, Transport and Cursor buttons to operate a DAW; volume control slider; Pitch and Modulation wheels; Octave selection buttons; MIDI connection via USB or 5-pin MIDI port; compatible...

                 Nedávno nav?tívené
                 Roland WM-1

                 Roland WM-1; Wireless MIDI Adaptor; up to 10m transmission range; connects to MIDI devices directly via MIDI In/Out ports; latency: 7.5-15 ms (STANDARD mode), 3 ms (FAST mode); pairing of up to 3 devices to one master unit (STANDARD mode);...

                 Nedávno nav?tívené
                 Zoom V3

                 Vocal Processor 16 Creative effects for voice processing such as Harmony, Vocoder, Robot, Telephone, Beat Box or Talk Box, Selectable key for the effects Harmony, Talk Box, Vocoder and Pitch Correct, Up to 5 effects can be used at...

                 Nedávno nav?tívené
                 Darkglass Microtubes 500 V2 Bass Head

                 Amp Head for Bass Guitar Highly efficient, Custom designed Class D power amplifier, Minimum 2 ohm loudspeaker impedance, Integrated microtubes distortion, Speaker simulation with three slots for high-resolution impulse responses for headphones and the balanced XLR-DI output, One-button compressor...

                 Nedávno nav?tívené
                 Trick Drums Dominator Double Pedal Silver

                 Trick Drums Dominator Double Pedal, Direct Drive, compression spring technology, independent fully adjustable beater and drive cams, exclusive on-the-fly tension adjustability, spring-loaded quick-release hoop clamp, including Trick Dead Blow Beaters for maximum impact, Thomann Edition in Silver/Black

                 (1)
                 Nedávno nav?tívené
                 Strymon Nightsky Reverb

                 Effects Pedal Reverb, 3 Selectable reverb types, Mod, Voice and Tone Sections, Adjustable Shimmer, Glimmer, Morph & Pre- or Post-drive functions, Adjustable Reverb Core size, Independent Reverb and Dry Level controls, 8-Step sequencer for rhythmic pitch fluctuations of the...

                 Nedávno nav?tívené
                 Roland TR-06

                 Drum Machine Realistic replica of the legendary TR-606 Drumatix, Sound character, behavior and user interface of the original, ACB modelling technology, Instruments: Bass drum, snare drum, low tom, hi tom, cymbal, open & closed hi hat, Volume controls for...

                 Vá? názor
                 Vá? názor Na?li jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

                 Tě?íme se na Va?i zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vy?e?íme.

                 奶茶视频