Osobní kontakt
                 cz
                 +49-9546-9223-649
                 Po?tovní adresa
                 Thomann GmbH
                 Treppendorf
                 Hans-Thomann-Stra?e 1
                 96138, Burgebrach, Germany
                 Provozní doba
                 Máme otev?eno!
                 • Pátek 9:30–18:30
                 • Sobota 9:30–16:00
                 • Pondělí 9:30–18:30
                 • útery 9:30–18:30
                 • St?eda 9:30–18:30
                 • ?tvrtek 9:30–18:30
                 Informace o spole?nosti
                 • Zalo?eno
                 • Leden 1954
                 • Struktura firmy
                 • GmbH
                 • Jednatel
                 • Hans Thomann
                 • DI?
                 • DE 257375233

                 Záruka 100% spokojenosti

                 Rádi bychom, abyste byli s na?imi produkty, servisem i obchodem naprosto spokojeni. Na této stránce se dozvíte, jak bychom chtěli tento cíl dosáhnout.
                 Záruka 100% spokojenosti
                 Jsme tu jen pro Vás!

                 Jsme tu jen pro Vás!

                 Ka?dy, kdo si u nás objedná nějaké zbo?í, se jak p?ed samotnym nákupem, tak i po něm m??e obrátit na svého osobního referenta. Obchodními referenty jsou hudebníci a odborníci, kte?í dané problematice rozumí a Va?im dotaz?m ?i potí?ím se budou plně věnovat. Zále?í nám toti? na individuálních pot?ebách ka?dého z Vás, a proto doká?eme nabídnout takové ?e?ení, které bude vyhovovat Va?im nárok?m i peně?ence.

                 Kvalitní servis

                 Kvalitní servis

                 V sou?asnosti p?edstavuje na?ich 11 odbornych servisních dílen s více ne? 117 techniky a staviteli nástroj? největ?í servisní centrum v Evropě. Na?i technici se opravám a pé?i o Va?e hudební nástroje věnují na nejvy??í úrovni, co? se mimo jiné odrá?í i v krátké ?ekací době na servisovany nástroj.

                 Nejkrat?í dodací lh?ty

                 Nejkrat?í dodací lh?ty

                 Jakmile dokon?íte objednávku, budeme se sna?it vám zbo?í doru?it co nejd?íve. Kv?li tomu máme v největ?ím logistickém centru Evropy skladem p?es 80 000 polo?ek. Polo?ky tak m??eme rovnou odesílat a zajistit vám jejich velice rychlé dodání.

                 Mo?nost vyzkou?ení zbo?í díky

                 Mo?nost vyzkou?ení zbo?í díky "Záruce vrácení peněz"

                 Ne? zjistíte, jestli nástroj nebo vybavení skute?ně splňuje va?e o?ekávání, je nutné v?e po?ádně vyzkou?et. S námi máte mo?nost vybavení vyzkou?et doma a máte na to a? 30 dní. Pokud se zakoupenym zbo?ím nebudete spokojeni, prostě nám je v rámci Záruky vrácení peněz zase po?lete zpátky. Kdy? se ozvete v prvních 14 dnech od obr?ení zbo?í, uhradíme za Vás i po?tovné zpět. U nás se nikdy nezavá?ete ke koupi zbo?í, se kterym byste pak nebyli stoprocentně spokojeni.

                 J???????? :-)

                 J???????? :-)

                 Mo?ná se ptáte, pro? se na hudebním webu musíte koukat na fotku nějaky ko?ky. Nebojte, nezbláznili jsme se. Pokud ale budete s na?imi slu?bami spokojeni tak, ?e budete vrnět blahem, budeme jen rádi:-) U? od zalo?ení na?í firmy v roce 1954 se ?ídíme radou Hanse Thomanna star?ího: ?Naslouchat zákazník?m a u?it se od nich“.

                 Vá? názor Na?li jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

                 Tě?íme se na Va?i zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vy?e?íme.

                 奶茶视频