Osobní kontakt
                 cz
                 +49-9546-9223-649
                 Po?tovní adresa
                 Thomann GmbH
                 Treppendorf
                 Hans-Thomann-Stra?e 1
                 96138, Burgebrach, Germany
                 Provozní doba
                 Máme otev?eno!
                 • Pátek 9:30–18:30
                 • Sobota 9:30–16:00
                 • Pondělí 9:30–18:30
                 • útery 9:30–18:30
                 • St?eda 9:30–18:30
                 • ?tvrtek 9:30–18:30
                 Informace o spole?nosti
                 • Zalo?eno
                 • Leden 1954
                 • Struktura firmy
                 • GmbH
                 • Jednatel
                 • Hans Thomann
                 • DI?
                 • DE 257375233

                 Nejlep?í servis v Evropě

                 Jak Vám m??eme pomoci? U Thomanna si m??ete nejen zakoupit hudební nástroje, pódiovou a studiovou techniku. Na?e slu?by za?ínají u? vyběrem produkt? a zahrnují samoz?ejmě spolehlivé doru?ení a záru?ní i pozáru?ní servis.

                 P?ed nákupem

                 Na?e slu?by za?ínají u? pomocí p?i vyběru vhodnych produkt?. Pokud pot?ebujete poradit, jsme Vám k dispozici na telefonu, e-mailu nebo osobně v na?í prodejně.

                 Osobní kontakt
                 Osobní kontakt

                 Tym na?ich expert? Vám ochotně poradí osobně, telefonicky nebo emailem.

                 Online pr?vodci
                 Online pr?vodci

                 Na?i podrobní online pr?vodci nabízejí r?zné tipy a triky a technické know-how pro za?áte?níky i profesionály.

                 Rozsáhlé produktové informace
                 Rozsáhlé produktové informace

                 Kromě produktovych videí, zvukovych ukázek a 3D fotografií nabízejí některé jazykové verze na?ich stránek k mnohym produkt?m také recenze a hodnocení zákazník?.

                 Během expedice

                 Pr?bě?ně se sna?íme zdokonalovat na?i logistiku a skladovou kapacitu, abychom Vám co nejrychleji mohli dodat objednané zbo?í.

                 Největ?í expedi?ní sklad v Evropě
                 Největ?í expedi?ní sklad v Evropě

                 Ná? expedi?ní sklad zaji??uje nejlep?í mo?nou skladovou dostupnost zbo?í a co nejrychlej?í odeslání zakázek. 90% v?ech objednávek tak m??e sklad opustit ve velmi krátké době, t?eba i v rekordním ?ase 30 minut od p?ijetí objednávky.

                 Rychlá expedice za vyhodnych podmínek
                 Rychlá expedice za vyhodnych podmínek

                 Od hodnoty objednaného zbo?í 199 EUR a více u? je po?tovné do ?R a SR zdarma – nezávisle na velikosti a hmotnosti zásilky.

                 Záruka spokojenosti
                 Záruka spokojenosti

                 Pokud se Vám zakoupeny produkt nelíbí nebo Vám nevyhovuje, m??ete ho v rámci 30denní lh?ty bez udání d?vod? bez problém? vrátit.

                 Po nákupu

                 Ani v p?ípadě technickych problém? nenecháváme na?e zákazníky bez podpory: na?i technici doká?í rychle a efektivně pomoci.

                 3letá záruka
                 3letá záruka

                 Zákonnou záru?ní lh?tu prodlu?ujeme na plnych 36 měsíc? – samoz?ejmě bez jakychkoli dodate?nych náklad?.

                 PLEK servis
                 PLEK servis

                 Kytara, která pro?la nastavením s pomocí systému PLEK, hraje a zní lépe! Proto Vám ná? kytarovy servis nabízí tuto slu?bu.

                 Servis a opravy
                 Servis a opravy

                 V jedenácti plně vybavenych odbornych dílnách na?i specialisti opraví Vá? nástroj.

                 Jsme p?esvěd?eni o tom, ?e velmi d?le?ité, abychom Vás na na?ich internetovych stránkách o nabízenych produktech co nejlépe informovali.

                 Vedle produktovych videí, zvukovych ukázek a 3D fotografií najdete na stránkách zajímavé online pr?vodce, recenze z vyznamnych ?asopis?, více ne? 250 tisíc hodnocení od zákazník? a mnoho dal?ího.

                 S vyjimkou recenzí a zákaznickych hodnocení pocházejí data z na?ich vlastních fotoateliér? a nahrávacích studií. Zde denně pracují profesionální fotografové a zku?ení studioví hudebníci na tom, abychom Vám mohli poskytnout je?tě lep?í informa?ní materiál k co největ?ímu po?tu produkt? z na?eho sortimentu.

                 Na?e externí “content” tymy nás zásobují novymi videonahrávkami, produktovymi testy a online pr?vodci. Zve?ejněná videa najdete na p?íslu?nych produktovych stránkách a v na?em velkém videoblogu.

                 Máme také k dispozici laborato?, která testuje technické parametry vybavení jako nap?. mikrofon? nebo reproduktor?. Díky tomu m??eme prově?it správnost údaj? podanych vyrobcem a poskytnout Vám správné a spolehlivé informace.

                 Kontaktní detaily na?eho servisního tymu:

                 Vá? názor Na?li jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

                 Tě?íme se na Va?i zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vy?e?íme.

                 奶茶视频